Petr ve ŠKOLIČCE DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK pracuje jako vedoucí sportovního kroužku. Sport je jeho velkým koníčkem.

Je absolventem „Animátorského kurzu“ a cvičení jógy pro děti předškolního a mladšího školního věku „Svítání“.

S dětmi aktivně pracuje již 4 roky jako vedoucí letních táborů a zimních lyžařských výcviků.

Je zastáncem poskytování možnosti všestranného pohybu všem dětem. 🙂