Veškeré aktivity, činnosti a plány jsou přizpůsobovány dětem podle jejich věku a schopností.

07:30 – 09:00                Příchod dětí, volné hraní (podávání snídaně)

09:00 – 09:30                Ranní kruh – uvítání nového dne, písničky, v českém i anglickém jazyce

09:30 – 10:15                   Hlavní výchovně vzdělávací blok (střídá se v českém a anglickém jazyce)

10:15 – 10:30                    Svačina

11:00 – 12:15                     Vycházka, pobyt v přírodě, hra na zahradě

12:15 – 12:45                     Oběd

12:45 – 13:00                   Vyzvedávání dětí navštěvujících pouze dopolední program

12:45 – 12:55                    Hygiena, mytí zoubků

13:00 – 14:30                   Mladší děti – pohádka, spánek

13:00 – 14:00                   Starší děti – „story time“, relaxace, začátek některých odpoledních zájmových aktivit

13:45 – 14:30                    Předškoláci – předškolní příprava

14:45 – 15:00                    Svačina

15:15 – 16:00                     Odpolední kroužky, rozvoj dovedností

16:00 – 18:00                    Hry na zahradě, volná hra