ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK  – školní vzdělávací program (ŠVP)

 

Roční plán aktivit ŠVP   – „Proč“?

 • Základem tohoto kurikula je princip lásky a porozumění.
 • Spočívá v uplatňování základních lidských hodnot : slušnost, vstřícnost a láska

 

Koncepce programu „Proč“?

 • Díky němu děti poznávají, zažívají a zkoušejí, co vše mohou vidět a objevovat ( přírodu, zvířata a rostliny, společnost lidí apod.)
 • Zkouší, poznávají a zažívají, co všechno mohou ovlivnit, změnit a co ovlivňujeme.
 • Zažívají, co může přinášet radost jim i ostatním.
 • Každý z intetgrovaných bloků  vychází z ročního období, tradic a zvyků. Činnosti jsou voleny tak, aby rozvíjely děti po všech stránkách rozumových a estetických a aby vycházely ze vzdělávacích oblastí.Všechna témata jsou vzájemně propojena, promítají se do pěti vzdělávacích oblastí a plní cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí.

 

Hlavní témata a podtémata integrovaných bloků:

1. rozvíjení osobnosti dítěte a jeho schopnost učit se 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Program ročních aktivit školního vzdělávacího programu – třídní program:  “ Se čtyřlístkem na zahrádce od jara až do prosince“
 • září :                    Stejně jako na zahrádce ve školce jsme všichni kamarádi přece
 • říjen :                  Zahrádka se chystá ke spánku
 • listopad :           Proč už zvířátka nechtějí být venku?
 • prosinec :          Vánoce, vánoce přicházejí
 • leden     :             Paní zima kraluje
 • únor      :             Zimní tradice a veselice
 • březen  :             Příroda se probouzí
 • duben   :             Jarní oslavy a rituály 
 • květen  :             Máj lásky čas
 • červen  :             Od zrníčka ke chlebu – slavíme svátek Dožínek
 • červenec            Léto a letní tradice
 • srpen                  Čtyřlístek na táboře

 

rocni plan