ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK jsou bilingvní česko-anglické jesle a školka, kde klademe důraz na aktuální potřeby a zájmy Vašeho dítěte. 

V našich jeslích a školce využíváme prvky metod:

 • Montessori – u Vašich dětí rozvíjíme samostatnost a péči o sebe, budování sociálních vztahů, tříbení smyslů a poznání základů jazyka, matematiky, přírodovědy, zaměpisu a historie
 • Waldorfská škola – klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech, děti se učí hodnotám pravdy (vědy), krásy (umění) a dobra (duchovních hodnot) jako základ pro jejich další vzdělávání
 • Lesní školka – Vaše děti u nás tráví čas v přírodě a dbáme na rozvoj jejich představivosti, děti se učí cítit dobře za každého počasí, poznat a milovat přírodu, zvířátka a souznit s živými tvory kolem sebe

Pracujeme s programy:

 • Začít spoluspolečně s učiteli se Vaše děti domlouvají na pravidlech, která budou všichni dodržovat. ( např: Nikdo nikomu neubližuje )
  • Třída je rozdělena na tzv. centra aktivit ( „dílničky“ ) ve kterých se děti zabývají jednotlivými činnostmi ( např: čtenářský, kutilský, zeměpisný, koutek vaření apod. )
  • Klademe důraz na multikulturní výchovu a toleranci vzájemných odlišností.
  • Den začíná povídáním v kruhu na koberci, kde si děti navzájem sdělují své nové pocity a zážitky. ( prevence šikany , stmelování kolektivu )

  

 • Respektovat a být respektovánSnažíme se děti zapojit do řešení různých situací, které vyvstanou z jejich chování. Podněcujeme je ke spolupráci  a možnosti nalezení řešení z dané situace. Děti mají možnost volby a svobodného projevu v rámci pravidel. Podporujeme snahu dětí, když se jim něco daří a motivujeme je k dalším činnostem. (budujeme zdravou sebedůvěru a sebevědomí)

Naši učitelé jsou Vašim dětem trpělivými průvodci a vedou děti k samostatnosti a respektu k sobě i okolí. Přistupují k nim s láskou, dávají jim možnost svobody a volby, ale zároveň nastavují hranice pro bezpečné objevování, poznání a radost ze hry.

12 - 36
Months Old
10
Class Size

BROUČCI

jesle

36 - 72
Months Old
12
Class Size

MOTÝLCI

školka

láska

úcta

přátelství