Popis třídy

Snažíme se děti zapojit do řešení různých situací, které vyvstanou z jejich chování. Podněcujeme je ke spolupráci  a možnosti nalezení řešení z dané situace. Děti mají možnost volby a svobodného projevu v rámci pravidel. Podporujeme snahu dětí, když se jim něco daří a motivujeme je k dalším činnostem (budujeme zdravou sebedůvěru a sebevědomí).

  • Den začíná povídáním v kruhu na koberci, kde si děti navzájem sdělují své nové pocity a zážitky (prevence šikany, stmelování kolektivu).
  • Třída je rozdělena na tzv. centra aktivit ( „dílničky“ ) ve kterých se děti zabývají jednotlivými činnostmi (např: čtenářský, kutilský, zeměpisný, koutek vaření apod).
  • Klademe důraz na multikulturní výchovu a toleranci vzájemných odlišností.

Struktura

Věk dětí
3 až 4 roky
Počet dětí
6 dětí
Měsíční cena
10.500,-Kč (5x celý den)

Přátelství

Zábava

Dovednosti

Vzdělávání

Zkušenosti

Vědomosti