logo-opz-barevne-2

Projekt podpořený dotací

Název projektu:                       ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK 2 
Registrační číslo projektu:    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016542

Doba realizace projektu:       1. září 2020 až 28. února 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Dolní Břežany a jejího blízkého okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vytvoření místa v zařízení péče o děti a provoz zařízení péče o děti s kapacitou 24 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.