Pro práci s dětmi jsem se rozhodla, protože mě naplňuje, baví a zároveň mi otevírá nové obzory. Mám dobrý pocit z toho, že mohu předávat své znalosti někomu dalšímu.

Děti mne nepřestávají udivovat svou laskavostí, mírem v srdci, upřímností a radostí z malých věcí. Dětem není úplně snadné vysvětlit pravidla, meze a dbát na jejich dodržování.